Windows 10 တြင္ Start Menu ခလုတ္ အလုပ္မလုပ္သည့္ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္း

Windows 10 တြင္ Start Menu ခလုတ္ အလုပ္မလုပ္သည့္ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္း

  Windows 10 တြင္ Start Menu ခလုတ္ အလုပ္မလုပ္သည့္ ျပႆနာကို ႀကံဳေတြ႕ရပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းအတိ...
Read More