အလုပ္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္အေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ - HR Agency

အလုပ္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္အေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ - HR Agency

Human Resource Agency ကုမၸဏီမွ ေအာက္ပါ ေထြေထြလုပ္ငန္းမ်ားကို လူၾကီးမင္းတို႕ စိတ္တိုင္းက် တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈအျပည့္ျဖင့္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြ...
Read More
ကြန္ပ်ဴ တာကို သြက္လက္ၿမန္ဆန္ေစမယ့္ - CCleaner Pro 5.27.5976​​ Serial Key

ကြန္ပ်ဴ တာကို သြက္လက္ၿမန္ဆန္ေစမယ့္ - CCleaner Pro 5.27.5976​​ Serial Key

   CCleaner 5.27.5976​​ ေနာက္ဆံုးထြက္ Update ေလးတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ မိမိတို႔ စက္ထဲမွာရွိေနတဲ့ ၊ ေန႔စဥ္ဝင္းဒိုး အသံုးျပဳတိုင္း ျဖစ္ေ...
Read More